Activităţi

  • O asistenţă psihopedagogică, pentru copiii cu dificultăți de învățare, în scopul valorificării potențialului fiecăruia şi creşterea motivaţiei pentru învăţare.

  • Sprijin la temele de acasă, pentru creşterea performanţei şcolare, formarea deprinderilor de învăţare individuală prin joc și joacă.

  • Meditaţii la limba şi literatura română şi matematică, materii la care copiii pot întâmpina dificultăți.

  • Consilierea educaţională pentru părinţi, pentru informarea acestora în ceea ce privește situaţia şcolară a fiecărui copil, un grad mai sporit de conștientizare cu privire la importanţa educaţiei în demersul elevului.

  • Cursuri interactive pentru dezvoltarea creativității a fiecărui copil prin desen, computer, jocuri interactive, de echipă.