<Cursuri

Vă propunem următoarele activitaţi de care copiii au mare nevoie, însă lista rămâne deschisă pentru orice propunere.


Totuşi, dorim să subliniem că factorul decizional pentru acceptarea celor care vor lucra cu copiii le revine directorilor caselor de copii.


Pentru alte detalii vă rugam să ne contactati folosind una din modalitaţile de pe pagina de contact a site-ului.
  • O asistenţă psihopedagogică, pentru copiii cu dificultăți de învățare, în scopul valorificării potențialului fiecăruia şi creşterea motivaţiei pentru învăţare.

  • Sprijin la temele de acasă, pentru creşterea performanţei şcolare, formarea deprinderilor de învăţare individuală prin joc și joacă.

  • Meditaţii la limba şi literatura română şi matematică, materii la care copiii pot întâmpina dificultăți.

  • Consilierea educaţională pentru părinţi, pentru informarea acestora în ceea ce privește situaţia şcolară a fiecărui copil, un grad mai sporit de conștientizare cu privire la importanţa educaţiei în demersul elevului.

  • Cursuri interactive pentru dezvoltarea creativității a fiecărui copil prin desen, computer, jocuri interactive, de echipă.