<Rol dascal

Accesul la educația de calitate este o problemă importantă cu care se confruntă numeroase zone din țara noastră și reprezintă o modalitate valoroasă de a aduce un impact pozitiv în viețile unor copii.


Din păcate, lipsa resurselor educaționale și a oportunităților de învățare nu sunt accesibile tuturor copiilor. De aceea, voluntarii pot face într-adevăr o schimbare prin împărtășirea experienței și a entuziasmului lor. Voluntarii inspirați și motivați pot inspira copiii pentru a-și atinge propriile obiective personale - permițând progresul acestor copii, cât și dezvoltarea personală în cadrul acestei comunități.


Rolul unui dascăl reprezintă un loc de căpătâi în evoluția unui copil, deoarece acesta contribuie în mod decisiv la formarea personalităților copiilor, la conduita lor în societatea, la formarea lor ca indivizi și cetățeni.


Principala nevoie a copiilor este nevoia de a avea un model, prin care, alături de mentorul lor să pună o piatră la temelia ce îi va defini pe viitor ca oameni, prin șlefuirea personalității, dar și nevoia de cultivare a pasiunilor pe care acești copii le pot descoperi alături de profesorii lor, prin înrădăcinarea unor valorii morale, care vor contribui la copiii de astăzi, adulții de mâine.